Centrum Pomocy MakeDeals.io

W jaki sposób wyświetlić utworzoną ofertę w trybie podglądu?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 1 year ago

Aby wyświetlić utworzoną ofertę w trybie podglądu, wejdź do zakładki Oferty na panelu bocznym po lewej stronie. 

Następnie przy ofercie, którą chcesz podejrzeć, kliknij na poniżej zaznaczoną ikonkę.

Tym samym Twoja oferta zostanie wyświetlona w trybie podglądu.

Did this answer your question?