Centrum Pomocy MakeDeals.io

W jaki sposób utworzyć nową ofertę?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 1 year ago

Aby utworzyć nową ofertę, na samym początku wejdź w zakładkę Oferty (na panelu bocznym po lewej stronie).

Następnie naciśnij 

Znajdujesz się teraz w formularzu tworzenia oferty. Uzupełnij wszystkie dostępne w nim pola, na sam koniec kliknij Zapisz.

Did this answer your question?