Centrum Pomocy MakeDeals.io

Jak załączyć do danej oferty obraz/dokument?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 1 year ago

Aby załączyć do danej oferty obraz/dokument, będąc w trybie tworzenia oferty, kliknij na zaznaczone poniżej okienko.

Jeśli klikniesz na obszar o szarej barwie, to obraz/dokument zostanie dodany z Twojego komputera. 

Natomiast, jeśli klikniesz na niebieską ikonkę, to zostanie on dodany z plików wgranych przez Ciebie wcześniej do zakładki Multimedia.

Wtedy to należy najpierw wybrać, czy chcemy dodać obraz czy dokument, potem kliknąć na wybrany plik i nacisnąć Dodaj zaznaczone.

Did this answer your question?