Centrum Pomocy MakeDeals.io

Jak sprawdzić status oferty?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 10 months ago

Aby sprawdzić status oferty, wejdź do zakładki Oferty po lewej stronie na panelu bocznym.

Wyświetli Ci się wtedy cała lista utworzonych ofert. Przy każdej ofercie, w miejscu zaznaczonym poniżej, wyświetla się jej aktualny status.

Did this answer your question?