Centrum Pomocy MakeDeals.io

Jak sprawdzić status oferty?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 1 year ago

Aby sprawdzić status oferty, wejdź do zakładki Oferty po lewej stronie na panelu bocznym.

Wyświetli Ci się wtedy cała lista utworzonych ofert. Przy każdej ofercie, w miejscu zaznaczonym poniżej, wyświetla się jej aktualny status.

Did this answer your question?