Centrum Pomocy MakeDeals.io

Czy zatwierdzenie umowy przez klienta jest wiążące?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 1 year ago

Tak, oferta przesłana do klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i zawiera oświadczenie użytkownika o gotowości świadczenia przez niego usługi zgodnie z jej treścią. W momencie przyjęcia przez klienta oferty użytkownika, między stronami zawarta jest umowa o realizację usługi, produktu lub wykonanie innego zlecenia.

Umowa jest wiążąca już wtedy, gdy klient zaakceptuje ofertę, pomimo braku wpłaty zaliczki. Wpłatę zaliczki można przeprowadzić bezpośrednio z klientem (gdy nie posiadasz jeszcze konta w tPay - więcej w sekcji Płatności

Did this answer your question?