Centrum Pomocy MakeDeals.io

Czy możliwe jest skopiowanie istniejącej już oferty?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 1 year ago

Jak najbardziej istnieje taka możliwość. Na początku wejdź w zakładkę Oferty na panelu bocznym po lewej stronie.

Następnie przy ofercie, którą chcesz skopiować, naciśnij poniżej zaznaczoną ikonkę.

Zostaniesz przeniesiony do formularza, w którym możesz dokonać zmian w skopiowanej ofercie. Jeśli je już dokonasz lub uznasz, że nie są one konieczne, to na samym końcu kliknij przycisk Zapisz.

Did this answer your question?