Centrum Pomocy MakeDeals.io

Czy możliwe jest edytowanie poszczególnych produktów w utworzonej już ofercie?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 1 year ago

Oczywiście, że jest to możliwe. Na początku wejdź w zakładkę Oferty (na panelu bocznym po lewej stronie).

Następnie wybierz ofertę, w której chcesz edytować produkt i kliknij na poniżej zaznaczoną ikonę.

Teraz możesz edytować produkt: zmienić jego ilość, cenę oraz poziom VAT.

Dokonaj zmian, a na sam koniec kliknij Zapisz.

Did this answer your question?