Centrum Pomocy MakeDeals.io

Czy MakeDeals może wpływać na roszczenia wynikające z niedotrzymania warunków umowy przez mojego klienta (np. nieuregulowane płatności)?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 1 year ago

MakeDeals nie jest stroną zawieranych między użytkownikiem, a klientem umowy, nie jest też zlecającym wykonanie jakichkolwiek usług czy czynności w ich zakresie ani realizującym te usługi czy czynności. Wszelkie roszczenia pomiędzy użytkownikiem, a jego klientem są rozstrzygane bezpośrednio pomiędzy nimi.

Did this answer your question?