Centrum Pomocy MakeDeals.io

Jakie są limity przestrzeni dyskowej oraz klientów?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 1 year ago

W pakiecie Free konta MakeDeals masz dostęp do 100 Mb przestrzeni dyskowej, którą możesz dowolnie zarządzać, dodając obrazy, dokumenty, produkty itd. Natomiast w pakiecie Standard masz 1 Gb przestrzeni dyskowej do swojej dyspozycji.

Wyjątek stanowi pakiet Custom, w którym masz nielimitowany dostęp do przestrzeni dyskowej.

Jeśli chodzi natomiast o kwestię dodawanych klientów, to w MakeDeals nie istnieje żaden odgórny limit co do ich ilości.

Did this answer your question?