Centrum Pomocy MakeDeals.io

Czy oferta jest wiążąca po zaakceptowaniu oferty przez klienta, czy dopiero po wpłynięciu zaliczki?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 10 months ago

Akceptacja oferty przez klienta jest dwuetapowa:

1. Klient akceptuje ofertę klikając w przycisk Akceptacja oferty

2. Klient zostaje przeniesiony do strony podsumowania zlecenia, gdzie dokonuje przelewu wcześniej ustalonej kwoty. 


Warto tutaj zauważyć, że potwierdzenie oferty następuje w momencie kliknięcia Akceptacja Oferty

Może to być znaczące w sytuacji, kiedy nie masz jeszcze zarejestrowanego konta w tPay (dokładny opis w dalszej części) i umówisz się ze swoim klientem na wpłatę zaliczki gotówką lub bezpośrednio na Twoje konto bankowe. 

Did this answer your question?