Centrum Pomocy MakeDeals.io

Czy oferta jest wiążąca po zaakceptowaniu oferty przez klienta, czy dopiero po wpłynięciu zaliczki?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 1 year ago

Akceptacja oferty przez klienta jest dwuetapowa:

1. Klient akceptuje ofertę klikając w przycisk Akceptacja oferty

2. Klient zostaje przeniesiony do strony podsumowania zlecenia, gdzie dokonuje przelewu wcześniej ustalonej kwoty. 


Warto tutaj zauważyć, że potwierdzenie oferty następuje w momencie kliknięcia Akceptacja Oferty

Może to być znaczące w sytuacji, kiedy nie masz jeszcze zarejestrowanego konta w tPay (dokładny opis w dalszej części) i umówisz się ze swoim klientem na wpłatę zaliczki gotówką lub bezpośrednio na Twoje konto bankowe. 

Did this answer your question?