Centrum Pomocy MakeDeals.io

Jak działa system MakeDeals?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 1 year ago

MakeDeals to proste narzędzie do szybkiego tworzenia i wysyłania profesjonalnych ofert klientowi, który kilkoma kliknięciami zawrze z Tobą umowę i dokona płatności (wpłaci zaliczkę). Oferta jest tworzona w systemie MakeDeals i to użytkownik wskazuje do kogo ma być wysłana, a klient końcowy otrzymuje powiadomienie mailowe o jej utworzeniu. Po kliknięciu w link przechodzi na dedykowany dla danej oferty landing page w obrębie aplikacji, gdzie może zapoznać się z prezentacją, wyceną, harmonogramem i załącznikami do oferty.

Did this answer your question?