Centrum Pomocy MakeDeals.io

W jaki sposób utworzyć nowy produkt?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 1 year ago

Aby utworzyć nowy produkt, wejdź w zakładkę Produkty na panelu bocznym po lewej stronie. 

Następnie kliknij Dodaj produkt.

Uzupełnij wszystkie pola tekstowe oraz dodaj zdjęcia produktu. Na sam koniec kliknij Zapisz.

Did this answer your question?