Centrum Pomocy MakeDeals.io

W jaki sposób dodać klienta?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 1 year ago

Aby dodać klienta, będąc w zakładce Klienci (na panelu bocznym po lewej stronie) naciśnij Dodaj nowego klienta.

W tym momencie wyświetli Ci się formularz, w którym musisz wpisać dane osobowe danego klienta. Po jego uzupełnieniu kliknij Zapisz.

Did this answer your question?