Centrum Pomocy MakeDeals.io

Jak usunąć dodany obraz/dokument?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 1 year ago

Aby usunąć dodany obraz/dokument wejdź w zakładkę Multimedia.

Następnie przy obrazie/dokumencie, który chcesz usunąć naciśnij ikonę kosza. 

Następnie potwierdź usunięcie, klikając poniżej zaznaczoną ikonkę.

Did this answer your question?