Centrum Pomocy MakeDeals.io

Czym jest widok kanban w zakładce “Oferty”?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 1 year ago

Widok kanban w zakładce Oferty obrazuje w przejrzysty sposób wszystkie stworzone oferty.

W kolejnych pięciu kolumnach zobrazowane jest , jaki status posiadają utworzone przez Ciebie oferty i kiedy zostały wykonane w nich ostatnie zmiany.

Did this answer your question?