Centrum Pomocy MakeDeals.io

Czy istnieje limit dodawanych na stronę obrazów/dokumentów?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 1 year ago

Tak, istnieje. W pakiecie Free konta MakeDeals masz dostęp do 100 Mb przestrzeni dyskowej, którą możesz dowolnie zarządzać, dodając obrazy, dokumenty, produkty itd. Natomiast w pakiecie Standard masz 1 Gb przestrzeni dyskowej do swojej dyspozycji.

Wyjątek stanowi pakiet Custom, w którym masz nielimitowany dostęp do przestrzeni dyskowej.

Did this answer your question?