Centrum Pomocy MakeDeals.io

Czy oferta udostępniana jest osobom trzecim?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 10 months ago

Oferta jest wysyłana przez MakeDeals jedynie osobom, które są adresatami oferty wybranymi przez Ciebie. Adresat może przesłać link do oferty innym osobom, np. osobom decyzyjnym w jego firmie.

Did this answer your question?