Centrum Pomocy MakeDeals.io

Czy oferta udostępniana jest osobom trzecim?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 1 year ago

Oferta jest wysyłana przez MakeDeals jedynie osobom, które są adresatami oferty wybranymi przez Ciebie. Adresat może przesłać link do oferty innym osobom, np. osobom decyzyjnym w jego firmie.

Did this answer your question?