Centrum Pomocy MakeDeals.io

Czy dane osobowe moich klientów są bezpieczne w systemie MakeDeals?

GK
Written by Grzegorz Kratiuk
Updated 1 year ago

Zgodnie z punktami § 9 w naszym Regulaminie nie ograniczają w żaden sposób prawa Przetwarzającego do udzielania upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO.

Did this answer your question?