Wysyłka i akceptacja ofert

Dowiedz się jak stworzyć i wysłać ofertę do swojego klienta.

Aneta Potoczny avatar
19 artykułów w tym zbiorze
Autor: Aneta Potoczny

Czy zatwierdzenie umowy przez klienta jest wiążące?

Aneta Potoczny avatar
Autor: Aneta Potoczny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Co to jest oferta koszykowa?

Aneta Potoczny avatar
Autor: Aneta Potoczny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Co to jest oferta wariantowa?

Aneta Potoczny avatar
Autor: Aneta Potoczny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W jaki sposób dodać do oferty produkt?

Aneta Potoczny avatar
Autor: Aneta Potoczny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W jaki sposób dodać nowy wariant do oferty wariantowej?

Aneta Potoczny avatar
Autor: Aneta Potoczny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W jaki sposób edytować harmonogram realizacji oferty?

Aneta Potoczny avatar
Autor: Aneta Potoczny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak załączyć do danej oferty obraz/dokument?

Aneta Potoczny avatar
Autor: Aneta Potoczny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Czy ceny poszczególnych produktów mogą być widoczne w ofercie czy podana jest jedynie całościowa cena oferty?

Aneta Potoczny avatar
Autor: Aneta Potoczny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W jaki sposób wyświetlić utworzoną ofertę w trybie podglądu?

Aneta Potoczny avatar
Autor: Aneta Potoczny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Czy możliwe jest skopiowanie istniejącej już oferty?

Aneta Potoczny avatar
Autor: Aneta Potoczny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Czy możliwe jest edytowanie poszczególnych produktów w utworzonej już ofercie?

Aneta Potoczny avatar
Autor: Aneta Potoczny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Czy możliwy jest podgląd historii danej oferty?

Aneta Potoczny avatar
Autor: Aneta Potoczny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak usunąć utworzoną ofertę?

Aneta Potoczny avatar
Autor: Aneta Potoczny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak wysłać ofertę do klienta?

Aneta Potoczny avatar
Autor: Aneta Potoczny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak sprawdzić status wysłanej do klienta oferty?

Aneta Potoczny avatar
Autor: Aneta Potoczny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak przekazać prawa autorskie przez system MakeDeals?

Aneta Potoczny avatar
Autor: Aneta Potoczny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Co jeśli moja oferta trafi do skrzynki SPAM i stracę duże zlecenie?

Aneta Potoczny avatar
Autor: Aneta Potoczny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Czy MakeDeals może wpływać na roszczenia wynikające z niedotrzymania warunków umowy przez mojego klienta (np. nieuregulowane płatności)?

Aneta Potoczny avatar
Autor: Aneta Potoczny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Kiedy będę wiedział czy klient zaakceptował ofertę i czy przelew został faktycznie wykonany?

Aneta Potoczny avatar
Autor: Aneta Potoczny
Zaktualizowano ponad tydzień temu