Aby utworzyć nową ofertę, na samym początku wejdź w zakładkę Oferty (na panelu bocznym po lewej stronie).

Następnie naciśnij +Dodaj nową ofertę!

Znajdujesz się teraz w formularzu tworzenia oferty. Uzupełnij wszystkie dostępne w nim pola, na sam koniec kliknij Zapisz.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?