W momencie gdy użytkownik nie ma opłaconej subskrypcji, narzędzie MakeDeals przechodzi do pakietu Free. W pakiecie tym ma się dostęp do 100 Mb przestrzeni dyskowej oraz możliwość wysłania 3 ofert miesięcznie.

Użytkownik może również przeglądać wysłane oferty i pozostaje zobowiązany do realizacji umów zawartych z klientami, zgodnie z ustalonymi terminami.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?