Aby sprawdzić status oferty, wejdź do zakładki Oferty po lewej stronie na panelu bocznym.

Wyświetli Ci się wtedy cała lista utworzonych ofert. Przy każdej ofercie, w miejscu zaznaczonym poniżej, wyświetla się jej aktualny status.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?