Aby wyświetlić utworzoną ofertę w trybie podglądu, wejdź do zakładki Oferty na panelu bocznym po lewej stronie. 

Następnie przy ofercie, którą chcesz podejrzeć, kliknij na poniżej zaznaczoną ikonkę.


Tym samym Twoja oferta zostanie wyświetlona w trybie podglądu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?