Jeśli produkt jest już utworzony w zakładce Produkty (na panelu po lewej stronie), to sprawa jest bardzo prosta. Tworząc ofertę wystarczy w niżej zaznaczonym miejscu wpisać nazwę jego nazwę i automatycznie się on wczyta.


Jeśli natomiast nie jest on utworzony w zakładce Produkty, to tworząc ofertę należy podać wszystkie informacje dotyczące produktu w poniższych polach tekstowych. Zalecane jest także załączenie jego zdjęcia.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?