Aby utworzyć nowy produkt, wejdź w zakładkę Produkty na panelu bocznym po lewej stronie. 

Następnie kliknij Dodaj produkt.


Uzupełnij wszystkie pola tekstowe oraz dodaj zdjęcia produktu. Na sam koniec kliknij Zapisz.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?